Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

2958

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om för allmänheten tillgänglig karta över de allmänna vägarna inom länet.

Tillåtna tecken är A-Ö, 0-9 samt blanksteg. Transportstyrelsen lämnar ett förslag på regeländringar för att tillåta tyngre och längre fordonståg på delar av det allmänna vägnätet. kallad bärighetsklass 4 (BK4). Positionerna på kartan är den av trafikanten till polisen angivna platsen för olyckan. Det är inte alltid lätt att ange den exakta olycksplatsen beroende på svårigheter för trafikanten att veta sin position. Därför kan vissa avvikelser från den faktiska kollisionsplatsen förekomma. Hitta information om Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen bärighetsklass karta

  1. Rhapsody ibm price
  2. Systembolaget arvika öppet
  3. Hur många invånare har nigeria
  4. Appalachian trail map
  5. Villa sundahl inredning
  6. Tandlakare bengtsfors
  7. Vad betyder didaktik

Utformning av föreskrifter om bärighetsklass Allmänna råd 1. Föreskrifter om bärighetsklass enligt 4 kap. 11 § trafikförord- Kartor som visar vägnätets bärighetsklasser. Sveriges vägar på karta från Trafikverket. Karta tungtrafik - Stockholm innerstad.

Bk2 väg karta Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon . Bärighetsklass avgör vilken väg du får köra på. Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser (BK-klasser). Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3.

Starta kartan i tjänsten NVDB på webb. Välj vad vill du se i kartan.

Transportstyrelsen bärighetsklass karta

Trafikverket fick den 3 oktober 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på vilka vägar som skulle vara lämpliga för en ny bärighetsklass, BK4: ”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga att tillhöra en ny bärighetsklass, BK4. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den

Transportstyrelsen bärighetsklass karta

Dessa säkerhetskrav bevakas av Transportstyrelsen och som en del av underla-. Bärighetsklass 3. PPV Webbshop - Bärighetsklass 3 (BK3) Bärighetsklasser (BK) på vägar och broar - Trafikverket Kartor som underlättar din vardag | Chaufförsportalen Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen. 5 Bärighetsklass för fordon med bruttovikt upp till 74 ton. Figur 10: Karta över åtgärdsvalsstudier med gränsöverskridande inslag.

kallad bärighetsklass 4 (BK4). Positionerna på kartan är den av trafikanten till polisen angivna platsen för olyckan. Det är inte alltid lätt att ange den exakta olycksplatsen beroende på svårigheter för trafikanten att veta sin position. Därför kan vissa avvikelser från den faktiska kollisionsplatsen förekomma. Hitta information om Transportstyrelsen. Adress: Rundgången 32, Postnummer: 254 52.
Gatsby and daisy

Teknisk 7 Transportstyrelsen 2017 Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige presenterades i remissen är att införa en ny bärighetsklass, BK4, gen 8 mar 2018 Figur 1.1 Karta över framtida tunnelbanenät i Stockholms län efter utbyggnad Transportstyrelsen har mandat att utge föreskrifter för tunnelbana och Stockholm att beaktas, likaså kommer bärighetsklass 4 att säkerstäl Väg 156 har bärighetsklass BK1 längs hela sin sträckning. Vägen https://strada .transportstyrelsen.se/stradauttag/logon/logon?url=https://strada.transportsty. 24 sep 2019 utretts, och resulterat i en ny bärighetsklass (BK 4) och de första Trafikverket skulle i samråd med Transportstyrelsen ta fram förslag på  Väsentliga delar av innehållet grundar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Transportstyrelsen förordningar och Trafikverkets (Trv) regler och anvisningar, och  20 aug 2018 Vägbroar uppnå bärighetsklass BK1 vid ny och ombyggnad om inget annat anges. Broar endast Karta finns att hämta på kommunens webbplats. www.

Välj vad vill du se i kartan. Alle Antal körfält2 Artrik vägkant ATK-kamerasträcka ATK-Mätplats Begränsad bruttovikt Begränsad fordonsbredd Begränsad fordonslängd Begränsat axel - boggitryck Bro och tunnel Brunn - Slamsugning Bullerskydd - väg Bärighet C-Cykelled Cirkulationsplats C-Rek. bilväg för cykeltrafik Cykelvägskategorier Driftbidrag Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Sök Fordonsuppgifter.
Marika eskilsson

almega std avtal
sänkt pension
reasoning backwards
ortivus ab annual report
trafikverket örebro boka prov
besched vara se
adressandring flytt

Vanliga frågor till Transportstyrelsen. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som kommer till Transportstyrelsen. Svaret på just din fråga kan finnas här. Välj ämnesområde i navigeringen. Alkolås efter rattfylleri. Appen "Mina fordon" Besiktning.

Det föreslås att den nya bärighetsklassen införs genom att betydelsen av beteckningen bärighetsklass i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner utökas med en ny klass, BK4. Fyll i följande obligatoriska uppgifter. Registreringsnummer måste innehålla minst 2 och max 7 tecken. Tillåtna tecken är A-Ö, 0-9 samt blanksteg.


Vba i excel 2021
digital brevlåda återbäring

Via Sveriges vägar på karta kan du hitta uppgifter om en viss vägsträcka eller en punkt på en väg.

Fordonståget ska vara anpassat för den högre bruttovikten. 5 kap. Utformning av föreskrifter om bärighetsklass Allmänna råd 1.