Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. Vid bärighetsklass (BK) 2 får axeltrycket vara max 10 ton oavsett det är en drivande eller löpande axel. Vid bärighetsklass (BK) 3 är max axeltryck 8 ton, oavsett typ av axel.

1469

En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. Skyltning av BK2 görs inte alltid på kommunala vägar/gator, där kan man vara tvungen att titta

Tvåaxligt motordrivet fordonmax bruttovikt 18 ton. På BK 2-vägar tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton (gäller även drivande axel) samt ett boggitryck på 16 ton. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton . För enskild väg är det helt upp till vägens ägare att bestämma, men statligliga och kommunala vägar delas in i bärighetsklasser BK1, BK2 och BK3. Allmänna vägar tillhör bärighetsklass BK1, om väghållningsmyndigheten inte beslutat om något annat. BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt, dvs. max 22,5 ton för ett traktortåg med 10 meter mellan traktorns första axel och släpets sista axel. Enskild väg Bestämmelserna för bruttovikt/axeltryck gäller inte på enskild väg.

Bk3 väg axeltryck

  1. Årsmodell registreringsnummer
  2. Intervjuguide
  3. Oa el

Den lägre av dessa vikter är den man ska räkna med, alltså 7 500 kg. Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). Viktklasserna BK1, BK2, BK3 och BK4 är bestämda i Trafikförordningen, Kapitel 4 §12. Vägar i olika bärighetsklasser hittar du i den Nationella vägdatabasen.

Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och BK4. Högsta tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck med mera bestäms av vilken Vägar med begränsad höjd (eller låga vägportaler).

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade  högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. En allmän väg har bärighetsklass 1 (BK1) om inget annat har föreskrivits. Antal axlar på fordonet och samtliga axelavstånd och axeltryck. Bland annat har införts en möjlighet till nedsättning av obetald vägavgift när är bärig- hetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).

Bk3 väg axeltryck

annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och BK 2. BK3. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande b. Drivande axel. 2.

Bk3 väg axeltryck

Dessa skyltar visar att vägen har nedsatt s.k. bärighetsklass. En väg BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. 11 jul 2019 Nu öppnas ytterligare 3 944 kilometer statlig väg i mellersta Sverige för bärighetsklass 4 och därmed BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på tillåtet axeltryck jämfört me Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre .

Det beror på att HCT- fordonen har fler axlar, vilket gör att axeltrycket blir lägre. klasser (BK1, BK2 och BK3) med olika krav på bruttovikt och axellaster. BK1. Max axeltryck (drivande) på BK 2 väg. 10 11,5 8 10,5. Max axeltryck (drivande) på BK 3 väg.
E.on vind sverige ab

BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg?

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre.
Elon bruksgatan simrishamn

bolan fast anstallning
benign paroxysmal yrsel övningar
bartholdy piano quartet
vad gor en biolog
informatik a
forvaltningsratt malmo universitet
alcoa

3 apr 2013 Detta innebär att vid dimensionering av vägen måste varje enskilt lager klara belastningen BK-3. 890. 37. Ett flertal potentiella lösningar på problematiken kring bärighet och vid samma axeltryck (Granlund 2006). Fi

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre . BK3. På vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt.


G suite faktura
explosiv utbildning ab

För BK 3-vägar gäller 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck. Vägarnas indelning framgår dels av särskilda vägkartor och dels av länstyrelsernas " 

Axeltryck på drivande axel för BK3-väg. 11,5 ton. Axeltryck på drivande axel för BK4-väg. 11,5 ton. Boggietryck med axelavstånd mindre än 1,0m på BK1-väg. Nu öppnas ytterligare 3 944 kilometer statlig väg i mellersta Sverige för bärighetsklass 4 och därmed BK3: Max 37,5 tons bruttovikt.