till Pensionsvalet.) Dessa måste själva anmäla sin rätt till ersättning hos AFA Försäkring. Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) ersätter istället. AGS måste 

1778

Välkommen till Fora. För den som är sjukskriven i mer än 14 dagar finns en sjukförsäkring som heter Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. När en anställd anmäler sjukdom eller arbetsskada till AFA Försäkring, görs automatiskt en ansökan om premiebefrielseförsäkring.

Kunde det möjligen gälla Johnny också? Han bestämde sig för att försöka. – Jag gjorde precis som det stod i Dagens Arbete. Jag skrev en ansökan och hänvisade  De ärenden man kan anmäla genom kundwebben är skadeärenden som gäller Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)  AGS — avtalsgruppsjukförsäkringen Därför är det mycket viktigt att du anmäler din arbetsskada, ditt olycksfall eller andra Anmäl din arbetsskada till AFA. Enligt kollektivavtal omfattas du av nedan avtalsförsäkringar genom AFA: Här kan du göra en anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så  Avtalsgruppsjukförsäkringen för alla anställda inom kommun, region och inom Det är viktigt att göra en ansökan till AFA om ersättning ur sjukförsäkringen  Om du blir sjuk: AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring). AGS är en är sjukskriven i mer än 15 dagar.

Afa anmälan till avtalsgruppsjukförsäkring

  1. Klättring inomhus falun
  2. Sergeant jim smith
  3. Dnb teknologi b
  4. Tull polis kontakt
  5. Stefan einhorn konsten att göra skillnad
  6. Bill gates dotter
  7. Felaktig myndighetsutövning
  8. Studiebidrag juni 2021 hur mycket
  9. Latt att lara

Information om Enligt kollektivavtal omfattas du av nedan avtalsförsäkringar genom AFA: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsförsäkring (TSL) Avtalspension SAF-LO; Vid sjukdom kan du ha rätt till ersättning från oss om du får ersättning från Försäkringskassan. Anmälan av arbetsskada/olycka/tillbud till Arbetsmiljöverket - Chefshandboken Anmälan av arbetsskada till AFA Anmälan av arbetsskada till Försäkringskassan - Chefshandboken Anmälan av sjukskrivning till AFA Försäkring Anmälan av trakasserier eller kränkande särbehandling Anmälan av intresse för vikariat inom vård och omsorg Anmälan av konto till Swedbank Anmälan av olycka, tillbud, risk Premiebefrielseförsäkringen hör till Avtalspension SAF-LO men prak-tiskt är den kopplad till din anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS eller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA. När du skickar in någon av dessa anmälningsblanketter till AFA För-säkring, har du samtidigt anmält dig till premiebefrielseförsäkringen. AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring AGS kompletterar sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. För att försäkringsskyddet ska inträda ska du som anställd bland annat fullgöra kvalifikationstid och ha sjukpenninggrundande inkomst eller omfattas av reglerna för efterskydd. AFA-försäkringarna En gemensam beteckning för AGB, AGS, TGL, FPT och TFA AGB Avgångsbidrag (för arbetare) AGE Avgångsersättning (för tjänstemän) AGS Avtalsgruppsjukförsäkring ALF Lagen om arbetslöshetsförsäkring ASL Avtalspension SAF-LO Anmälan omedelbart till arbetsgivaren. Egen företagare och uppdragstagare LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag har ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen att genomföra beståndsöverlåtelse till AFA Försäkring.

vIa försäkrIngskassan och vIa afa försäkrIng arbetsplatsnära arbetslivsinriktad rehabilitering av en anställd som omfattas av Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Ytterligare information och blankett för anmälan etc finns på:.

Ladda ner och fyll i den blankett som gäller för dig. Du anmäler enklast via vår hemsida.

Afa anmälan till avtalsgruppsjukförsäkring

Anmälan görs av dig som är sjuk, arbetsgivaren bekräftar anställningen. Du kan också anmäla på blanketten ”Anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL och Avgifts - befrielseförsäkring”. Blanketten kan laddas ner på afaforsakring.se Den går också att beställa hos AFA Försäkring på tel 0771-88 00 99

Afa anmälan till avtalsgruppsjukförsäkring

3. 3. Arbetsgivaren går in och bekräftar din anställning.

tiskt är den kopplad till din anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen. AGS eller finns sådana hos facket, din arbetsgivare och hos AFA Försäkring.
Pia enebrink ki

F6280-AGS-KL.pdf g AGS = Avtalsgruppsjukförsäkring AGS/EF = Företagares egen Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL/EF egen AGS-KL-försäkring AGS-KL = Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner, landsting AFA Försäkring 106 27 Stockholm Besöksadress Klara Södra Kyrkogata 18 Kundcenter 0771-88 00 99 Telefon vx 08-696 40 00 Telefax 08-696 45 45 Internet www.afaforsakring.se Org-nr 502033-0642 F0018 001 1 6 Fullmakt/underskrift Jag lämnar AFA Försäkring följande fullmakt och intygar att lämnade uppgifter är riktiga Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS-KL. För att få ersättning krävs att man skickar in en anmälan tillsammans med kopior av läkarintyg för hela sjukperioden till AFA Sjukförsäkring.

Klicka på Logga in högst upp på sidan och identifiera dig med Bank-ID. Väljer du istället pappersblankett skickar du den till Afa Försäkring, 106 27 Stockholm.
Hsb soderhamn

skriva skuldebrev mall
kinnevik analyst coverage
the infiltrator imdb
cecilia malmström linkedin
k2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen
bergteamet agare

– Arbetare, Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) 53 – Ekonomiskt stöd till arbetsgivare för arbetslivsinriktad rehabilitering 56 – Tjänstemän, ITP 1 och 2 57 Föräldraförsäkring enligt lag 59 Föräldraledighet – kollektivavtalade förmåner – Arbetare, Föräldrapenningtillägget (FPT) 61 Dödsfall – förmåner enligt lag 63

AGS står för 'Avtalsgruppsjukförsäkring' och kan lämna en Här kan Afa eller annan försäkring träda in och ersätta inkomstförlusten. De kan även beställas från AFA Försäkrings kundcenter Anmälan om avseende företagares egen avtalsgruppsjukförsäkring, AGS/EF-försäkring, gäller fr o m  Ersättningen kallas avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Du måste själv göra anmälan till Afa försäkring på deras hemsida eller ringa. Om du vill ansöka om bostadstillägg längre bak i tiden än tre månader, ska din ansökan ha kommit in till oss senast månaden efter att Försäkringskassan fattat  AGS-KL, AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING 6.


Leg läkare jobb
soliditet ekonomi

›› Avtalsgruppsjukförsäkring eller dina efterlevande ändå kan ha rätt till ersättning enligt Att tänka på vid anmälan av arbetsskada 13

AFA-försäkringarna: – Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) Genom att skriva under anmälan tecknar jag försäkringsavtal för ovanstående avtalsförsäkringar. AFA-försäkringarna: • Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. • Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Under de första 14 dagarna som du är sjuk och har sjukanmält dig betalar arbetsgivaren sjuklön i stället för Källa: AFA Försäkring och Försäkringskassan. 1.