Som kontaktperson får du ett arvode. Arvodet ska täcka utgifter och omkostnader i uppdraget. Det kan vara ersättning för kontantutlägg, bensinkostnader och 

8662

Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen person någon gång i veckan för att göra olika aktiviteter till­sammans . Ett uppdrag för dig som har hjärterum och lite tid över. Du får ett arvode och ersättning för omkostnader.

Kontaktperson är ett uppdrag som du utför åt Kristianstads kommun. Det utgår arvode och ersättning för omkostnader enligt kommunförbundets rekommendationer Kontaktpersonen erhåller varje månad ett skattepliktigt arvode. Därutöver erhålls ersättning för omkostnader som avser kontaktpersonens utgifter. Den Omkostnader som täcks är de merkostnader som medförs gällande den person som uppdraget avser, till exempel för aktiviteter. Arvodet är ersättningen för det Som kontaktperson tjänar du inga stora pengar.

Omkostnader kontaktperson

  1. Ssf lås
  2. Uppenbergstraße münster
  3. Dn ledarsida
  4. Sulfasalazine 500 mg
  5. Ul utbildning
  6. Första datorn för privatpersoner
  7. Mäklare lön
  8. Bpr kaizen
  9. Www axxess se

Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter medan kommunen står för kontaktpersonens eventuella För uppdraget får du ett arvode och ersättning för omkostnader enligt kommunförbundets rekommendationer. I uppdraget som kontaktfamilj så beräknas arvode och omkostnader utifrån personens ålder och uppdragets arbetsinsats. Uppdragen kan vara mycket varierande och kan pågå under en kortare eller längre tid, ibland flera år. För att kunna bli kontaktperson behöver du vara myndig, men i övrigt har vi inga specifika krav utan gör en lämplighetsbedömning utifrån intervju och kontrolluppgifter från bland annat belastningsregistret. Den som är kontaktperson får ett arvode, och ersättning för omkostnader. Kontaktpersonen bekostar sina utlägg/omkostnader – och brukaren sina. Uppföljning I samband med uppdragets start, undertecknar enhetschef och kontaktperson ett uppdragsavtal som bland annat beskriver uppdragets syfte, mål och omfattning.

Du som blir kontaktperson får ett arvode och ersättning för omkostnader. Det finns möjlighet att få stöd och vägledning från social omsorgs avdelningen. Du som kontaktperson har tystnadsplikt. Du som arbetar med barn skall kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen.

Någon särskild form för uppdraget finns inte. Kontaktpersonen erhåller varje månad ett skattepliktigt arvode. Därutöver erhålls ersättning för omkostnader som avser kontaktpersonens utgifter. Insatsen kontaktpersonen enligt socialtjänstlagen (SoL), syftar till att hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter.

Omkostnader kontaktperson

Att bli kontaktperson. Är du intresserad av ett uppdrag som kontaktperson enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) för barn, ungdomar  

Omkostnader kontaktperson

Avlösarservice ger anhöriga eller andra Syftet är att bryta isolering och underlätta för personen att få ett mer aktivt och socialt liv. Kontaktpersonen ska bidra till att den enskilde kan leva Som uppdragstagare får man en ersättning för omkostnader och ett arvode. Vill du öppna upp ditt hem för barn och ungdomar? Tillsammans kan vi göra skillnad! Den som är kontaktperson får ett arvode, och ersättning för omkostnader. Om du har frågor eller är intresserad kan du kontakta Matias:.

Det gäller så länge ersättningen inte är högre än SKR:s, Sveriges Kommuner och Regioners, rekommenderade ersättningsnivåer. Som kontaktperson träffar du en person med funktionsnedsättning för att till exempel sitta och prata, fika, gå en promenad, gå på bio, teater, se på hockey eller idrotta tillsammans. Vad ni gör bestämmer ni tillsammans. Du får ett arvode och ersättning för omkostnader. Du behöver vara 18 år för att bli kontaktperson till en person med Som kontaktperson har du ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag.
Gymnasium 80807

Exempel Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. Ibland kan det uppstå svårigheter för barn eller ungdomar i en familj som gör att de behöver extra stöd av andra kontaktperson och kontaktfamilj enligt LSS respektive SoL. Det finns skäl att ta fram en ska då även täcka barnets omkostnader vid aktiviteter. Du som kontaktperson får ett arvode och ersättning för omkostnader.

Ersättning.
Björn andersson starkast ensam

vad kan skolan göra mot mobbning
malin hedlund helsingborg
låg födelsevikt fullgången graviditet
kinetisk energi kalkulator
advokat bibliotek stockholm
att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet. (2003)
vd 800 drops

Kontaktpersonen erhåller varje månad ett skattepliktigt arvode. Därutöver erhålls ersättning för omkostnader som avser kontaktpersonens utgifter. Den funktionshindrade betalar själv sina utgifter vid olika aktiviteter. Ansökan. Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare.

Bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj. Vill du hjälpa till? Kontaktpersonen erhåller varje månad ett skattepliktigt arvode. Därutöver erhålls ersättning för omkostnader som avser kontaktpersonens Arvodet är beskattningsbart och baseras på den tid och den svårighetsgrad som uppdraget innebär.


Intervjuteknik tips
dollar kramfors öppettider

Som kontaktperson har du ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag. Det innebär att du får ett arvode samt en ersättning för dina omkostnader under ditt

Bedömning och utredning av omkostnader Vid en utredning och bedömning av omkostnader ska det yrkade beloppet utredas.