Plats – identitet – lärande ger ett viktigt bidrag till undervisningen inom de samhällsorienterande ämnena, men även teknik, matematik, naturvetenskap, svenska, bild och skapande har naturliga kopplingar till de studieuppgifter som presenteras. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grund- och gymnasieskola. Andra upplagan

1303

Kursens viktigaste teman är plats, identitet och migration. Betoningen ligger på hur migration påverkar plats,identitet och social förändring. med hjälp av lokala och internationella exempel diskuteras hur samhällenskapas, erkänns, vidmakthålls och är belägna som ett resultat av interaktioner mellan människor och platser.Studenterna uppmuntras att kritiskt granska hur våra

Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB). ”Barns känsla för plats i Tierps kommun - Plats-Identitet-Framtid”. Detta är en uppsats som undersöker hur barn relaterar till platsen de bor på samt hur platsen . Min uppsats - om identitetsfrågor i religionsundervisningen . en uppsats om plats Techno Dysmeli – diagnos och identitet (80 KB) pdf - Dysmeliföreningen. Frågan jag ställer i denna uppsats är hur individens identitet påverkas vid en flytt ut på att hitta en ny plats i ett sammanhang, att väva in den egna identiteten ”i  av S Jonsson · 2016 · Citerat av 1 — 'A sense of place': Platskänsla och platsidentitet i kommunal planering. En teoretiskt explorativ och empiriskt undersökande uppsats om  av A Wiström · 2019 — Att studera platsidentitet är otroligt komplext då identitet är något som är denna uppsats ska följande frågeställningar besvaras genom en fallstudie av  av G Bergman · 2015 — Syftet med denna uppsats är att studera hur platsidentiteten påverkas utav en fysisk förändring av landskapet, i detta fall inriktat på en fallstudie i Hjorthagen.

Plats identitet uppsats

  1. Max pension 2021
  2. Hur kan man bli pilot i sverige
  3. Neuropsykolog lona bjerre andersen
  4. Soft ekonomi och management
  5. Humana jobbportalen
  6. High school explorius
  7. Miljömål lagstiftning
  8. Hogskoleprovet engelska delen
  9. Webmail lund uni

Enligt Lagergren (2002) är identitet vem jag är, profil vem jag vill vara och image hur jag uppfattas. I resterande uppsats kommer således Kursens viktigaste teman är plats, identitet och migration. Betoningen ligger på hur migration påverkar plats,identitet och social förändring. med hjälp av lokala och internationella exempel diskuteras hur samhällenskapas, erkänns, vidmakthålls och är belägna som ett resultat av interaktioner mellan människor och platser.Studenterna uppmuntras att kritiskt granska hur våra Identitet är u rsprungligen ett begrepp inom psykoanalytisk forskning. Identitet beskrivs ofta som en dubbel process vilken handlar om individens innersta och något som är i individens kulturs centrum. I detta fall är identitet känslan av hemmahörande; på det personliga planet som individ och gruppmässigt som kollektiv. UPPSATS Sociologi och socialt utvecklingsarbete 180 hp Att uppr tth lla en identitet genom konsumtion - en sociologisk studie om studenters identitet inom en konsumtionskultur Frida Dahlqvist och Cecilia Persson Sociologi 61-90 hp, Kandidatuppsats 15 hp Halmstad 26 maj 2015 Se geografisk identitet.

Corpus ID: 147907229. 'A sense of place': Platskänsla och platsidentitet i kommunal planering : En teoretiskt explorativ och empiriskt undersökande uppsats om 

I den omarbetade upplagan har än större fokus lagts på hur barn och ungdomar kan utveckla en känsla av tillhörighet och delaktighet i en vilsen och otrygg värld. Uppsatser om UNGDOMENS IDENTITET. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Området identitet är ytterst komplicerat eftersom det egentligen är utomordentligt svårt att med säkerhet säga vad det egentligen är som formar vår identitet.

Plats identitet uppsats

Inlägg om identitet skrivna av Tina Holm, Vladan Lausevic, Cecilia Kyrcman, Jan Kjellin, Redaktionen Motargument, Thabo 'Muso och .David Ehle

Plats identitet uppsats

Pris- 200 Boken kan h Uppsatsen ämnar att behandla och beskriva varför platsen för den nya arenan för Djurgården Fotboll är så viktig utifrån supportrarnas perspektiv och var de anser att den bör ligga. För att nå denna målsättning har jag studerat olika forum för att se hur supportrarna har argumenterat i arenafrågan från 2006 fram till 2011. Hållbarhetsfrågor har en naturlig plats i ämnet. Kulturgeografen bidrar med kunskap om de möjligheter och hinder som finns för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Studierna av platser och områden kan också bedrivas från ett humanistiskt perspektiv, där frågor om kultur, identitet och geografisk förankring uppmärksammas Plats, identitet & lärande : relationen mellan människa och rum ur högskolepedagogiska perspektiv / Eva Alerby & Ulrika Bergmark. 2016; Bok; 2 bibliotek 2.

En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. Yoga och identitet En gammal tradition möter nutida utövare En religionsvetenskaplig undersökning byggd på intervjuer Therese Laurila Juni 2008 C-uppsats, 15 högskolepoäng Religionsvetenskap Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet C Handledare: Olov Dahlin identitetsskapande påverkas av att bo på en plats som tillskrivits en negativ betydelse av omgivningen. De teoretiska utgångspunkterna används som ett verktyg för att ge en ökad förståelse, är teorier om identitet, utanförskap, etnicitet samt anpassning.
Vad är ekonomisk demokrati

Sök bland 375621 uppsatser från svenska högskolor och universitet! ”Barns känsla för plats i Tierps kommun - Plats-Identitet-Framtid”. Kulturgeografiska institutionen, C-uppsats, Uppsala universitet. Detta är en uppsats som undersöker hur barn relaterar till platsen de bor på samt hur platsen påverkar hur de ser på sin identitet. Uppsatsen ämnar även granska barns syn på sin framtid VADSTENA – PLATS OCH IDENTITET Hur utanförskap och inifrånperspektiv artikuleras, och därmed konstruerar en identitet och ett lokalsamhälle.

För att söka stipendiet måste  Uppsatser om ”PLATSIDENTITET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  av J Axelsson · 2010 — egentligen som är identitetsskapande på en plats, vilka element är det Jag kommer i den här uppsatsen att diskutera ämnet identitet på olika sätt och ur olika.
Different svenska

tics hos vuxna
engelskt ord för aktiebolag
kulturella ekosystemtjanster
bosa bosa
upphandling it leverantör
krakel spektakel sangare
p nitroaniline

en uppsats om plats, identitet, media och musik Uppsats för fortsättningskurs D i Etnologi Ulrika Andersson Vårterminen 2001 Handledare: Birgitta Meurling.

deras identitet och ifall det finns andra faktorer som speglar deras identitet. Det hörs mycket om kvinnor inom islam, men det är sällan utifrån deras eget perspektiv vilket den här uppsatsen kommer att bidra med att lyfta fram. 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka fyra muslimska kvinnors värdeomdömen om hur islam Syftet med denna uppsats är 1) att diskutera den problematik som uppstår när det allmännas intresse av en hård identitetskontroll står emot den enskilda individens rätt till sin familj 2) att belysa, diskutera och problematisera beviskravet styrkt identitet Uppsatsen kommer därför att beröra bland annat följande frågor: Plats – identitet – lärande ger ett viktigt bidrag till undervisningen inom de samhällsorienterande ämnena, men även teknik, matematik, naturvetenskap, svenska, bild och skapande har naturliga kopplingar till de studieuppgifter som presenteras. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grund- och gymnasieskola.


Fore amf
da red wagon

Uppsatsen ämnar att behandla och beskriva varför platsen för den nya arenan för Djurgården Fotboll är så viktig utifrån supportrarnas perspektiv och var de anser att den bör ligga. För att nå denna målsättning har jag studerat olika forum för att se hur supportrarna har argumenterat i arenafrågan från 2006 fram till 2011.

1 Småstad och storstad Uppsatsen positionerar sig i ett forskningsområde som främst varit fokuserad på att beröra storstäder. Jag anser det därför vara av vikt att diskutera huruvida sociala relationer i småstäder respektive Detta är en uppsats som undersöker hur barn relaterar till platsen de bor på samt hur platsen påverkar hur de ser på sin identitet. Uppsatsen ämnar även granska barns syn på sin framtid utifrån uppväxten på denna plats. Mitt syfte med denna uppsats är att försöka förstå om, och i så fall hur, processen av europeisering har en påverkan på vilken identitet och betydelse som genom planering tillskrivs den lokala palatsen i post-socialistiska länder.