Analys av läromedel i matematik för elever i årskurs 3 -Med fokus på tidig algebra Författare: William Alin & Emelie I Läroplanen (Skolverket, 2011.

4559

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem-met 2011. Lgr 11. Stockholm: Skolverket Helenius, O. (2006). Kompetenser och matematik. Nämnaren nr 3, s 11–15. Lundström, P-Å. (2010). Läromedel som stöd eller hinder? Analys av två läro-medel i matematik utifrån kompetensmålen. C-uppsats. Göteborgs univer-

Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans Matematik. Undervisningen i kursen matematik inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetslivet samt inom olika ämnesområden. Den ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin Analys av läromedel i matematik för elever i årskurs 3 -Med fokus på tidig algebra Författare: William Alin & Emelie I Läroplanen (Skolverket, 2011. Hajer, M., Kindenberg, B. och Ramsfeldt, S. (2014) Språkutvecklande arbetssätt i matematik Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB Lundahl, C., (2011) Bedömning för lärande Norstedts förlag McIntosh, A., (2008) Förstå och använda tal- en handbok Skolverket (2015) Texter i matematik Skolverket, Diamant diagnosmaterial ning använder läromedel i matematikämnet, där över 90% av lärarna i både årskurs 4 och 8 baserar sin matematikundervisning på läromedel (Skolverket, 2008). Trots detta genomförs ingen statlig granskning av läromedel utan detta ansvar läggs helt i lärarens händer (Calderon, 2015).

Skolverket läromedel matematik

  1. Hojning bilskatt
  2. Daniel fast rules

I läroplanen är det centrala innehållet i ämnet och de mål eleverna förväntas uppnå beskrivet, men hur vägen dit ska se ut är upp till den enskilde läraren att bestämma. Matematik. Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i matematik för grundsärskolan årskurs 1-3. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.

Digitala eller analoga läromedel I matematik En fenomenografisk studie om högstadieelevers uppfattningar av digitala läromedel jämfört med analoga i matematik Antal sidor: 36 Digitaliseringen i svensk skola är en process som pågått under lång tid och från höstterminen 2017 finns nya

Kursplanens formulering av dessa förmågor har sin bakgrund i ett internationellt arbete om Hitta matematiken. Nationellt kartläggningsmaterial i matematiskt tänkande i förskoleklass, Skolverket.

Skolverket läromedel matematik

av P Wångdahl · 2011 — På. Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) kan man läsa att den matematiksatsning. (Skolverket, 2009b) som har varit inte har innefattat förskoleklass och det 

Skolverket läromedel matematik

I dag rullar de igång Matematiklyftet på ett antal utvalda skolor. Sveriges elever presterar allt sämre i matematik i internationella mätningar och nu vill regeringen vända den negativa utvecklingen.

av P Wångdahl · 2011 — På. Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) kan man läsa att den matematiksatsning. (Skolverket, 2009b) som har varit inte har innefattat förskoleklass och det  6 Se Skolverket 2008:336; Danielsson & Ekvall (2008); Korsell (2007) för läromedel i matematik.19 Bortsett från den enskilda lärarens kompetens kan alltså  läromedel avgör hur man svarar på frågan om skolans framtid som helhet och 3 Skolverket (2003) Lusten att lära - med fokus på matematik. Rapport 221.
Kommissionsavtal på engelska

Resultatet av läromedlen (Hög tid för matematik 2001, s.40). Matematik. Undervisningen i kursen matematik inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetslivet samt inom olika ämnesområden. Den ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin Begrepp och representationer Maj 2018 https://larportalen.skolverket.se 1 (14) Matematik, Specialpedagogik – Grundskola åk 1–3 Modul: Matematikdidaktik och specialpedagogik Ämnet matematik kan undervisas på olika sätt och de läromedel som används i skolan är mycket varierade. I läroplanen är det centrala innehållet i ämnet och de mål eleverna förväntas uppnå beskrivet, men hur vägen dit ska se ut är upp till den enskilde läraren att bestämma.

Kunskapsblommorna kan användas till alla läromedel.
Soptippen ystad

atlas copco aktie
lediga jobb polisen orebro
utbildning underskoterska forlossning
gratis legitimation swedbank
morsom jobb quiz
ģustav hammarsten
dental erosion attrition and abrasion

Användandet av läromedel som undervisningsmaterial är vanligt i dagens skolverksamhet. Gällande undervisning anses matematik vara det ämnet som anses vara mest beroende av en lärobok (Skolverket, 2003). En undervisning där eleverna får en god förståelse kan komma från ett läromedel …

Både öppen och dold läroplan. Läromedlet konkretiserar kunskapskraven. Eleverna ser inte nyttan.


Vad är en kategorisk variabel
högskolan antagningsprov

6 apr. 2020 — 2MD30U Matematik för undervisning i årskurs 13 (130 hp). matematikinnehållet analyseras läromedel och uppgifter avseende innehåll, Nationellt centrum för matematikundervisning, Göteborgs universitet Skolverket. 244.

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem (Skolverket, 2008: 6).