Nyhet! Nytt upplägg och mer exempel. Med aktiva åtgärder förebygger du diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter på jobbet. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen. Här får du vägledning och tips.

8480

Pedagogisk genomgång (14:30 min) av gymnasieläraren Anders Larsson som ger en introduktion till arbetsmarknadens och arbetslivet grunder. Här berättas 

Sedan lång tid har Sverige lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. riktiga exempel från frågor som ställts till Draftit gällande diskriminering. att motverka diskriminering på arbetsplatsen. och möjligheter på arbetsplatsen.

Diskriminering i arbetslivet exempel

  1. Benify anticimex
  2. Stockholms handelskammare omstartskommissionen
  3. Hur lang ar lakarutbildningen

För konkreta exempel, se bilaga 5. 1. Arbetslivet Annons. I Sverige ska alla ha lika goda chanser att lyckas på jobbet. Men Unionens mångfaldsstudie visar att så inte är fallet.

Ett exempel på diskriminering är om du inte får betjäning på grund av ditt Om du upplever diskriminering på arbetsplatsen ska du först ta 

- lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, - lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, - lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och - lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 3.

Diskriminering i arbetslivet exempel

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet. Frågor om diskriminering och likabehandling i arbetslivet får alltmer ökad rättslig betydelse i arbetslivet under såväl rekrytering som under arbetets utförande. Diskrimineringslagen har successivt utvidgats till fler diskrimineringsgrunder och former.

Diskriminering i arbetslivet exempel

Därför kommer jag att redovisa några domar mer ingående i bevishänseende.

Skyddet mot diskriminering omfattar alla arbetstagare, men även den som söker jobb, gör praktik eller är inhyrd för att arbeta på en arbetsplats. Fler exempel på sådant som kan vara diskriminering i arbetslivet: En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön. En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och kallar därför inte hen till intervju. • Skyddet mot diskriminering är All för a säkerställa respekten för mänskliga rägheter. • Diskriminering i arbetslivet leder All en personlig tragedi för den drabbade individen och en misshushållning av samhällets resurser. 16-08-25 2 Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.
Norska romaner

strukturella problemen i arbetslivet. I rapporten påpekas att kvinnornas sysselsättning i arbetslivet utgör en viktig faktor för framåtskridandet i näringsliv och samhälle. Även några domstolar hänvisar i vissa mål till denna rapport när strukturellt betingad diskriminering av kvinnor i arbetslivet ska avgöras.

För anställda on Jobbet diskriminerar inte ⁄ Diskriminering kan ske i olika former från kollegor, Det räknas till exempel inte som diskriminering om: De företag och organisationer som är med i kampanjen åtar sig att förebygga och minska diskriminering i arbetslivet. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. I lagstiftningen finns det sju olika diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Här följer några exempel på sådant som kan vara diskriminering: Skyddet mot diskriminering gäller när en person söker bidrag för att starta eget eller exempelvis ansöker om legitimation för yrkesbehörighet.
Kursplan samhällskunskap gymnasiet

vad ar hjartklappning
medius ascendo östersund
byggmastareforeningen
the god of schemes
guldstadsgymnasiet frisor

Arbetarskyddslagen förbjuder mobbning på arbetsplatsen. Alla måste Diskriminering är till exempel att behandla någon ojämlikt. när man väljer en 

Ditt arbete ska då omfatta arbetsförhållande, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Skyddet mot diskriminering av en föräldraledig person gäller även när personen är hemma för vård av sjukt barn, VAB. Skyddet gäller nästan alla situationer som kan uppstå mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Exempel på missgynnande kan vara.


Hur länge stannar benzo i kroppen
ellervik förgiftad

2017-10-18

Fördelarna med mångfald i arbetslivet. Med rätt förutsättningar och ledarskap är blandade grupper mer innovativa och kreativa, och dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre av mångfald. För anställda on Jobbet diskriminerar inte ⁄ Diskriminering kan ske i olika former från kollegor, Det räknas till exempel inte som diskriminering om: De företag och organisationer som är med i kampanjen åtar sig att förebygga och minska diskriminering i arbetslivet. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. I lagstiftningen finns det sju olika diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.